Qiziriq tumani hokimligi axborot xizmati
Tashabbusli byudjet jarayonlarini o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to'risidagi nizomga 6-ilova
E‘lonlar / 2024-07-01
      Tashabbusli byudjet jarayonlarini o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi  to'risidagi nizomga 6-ilova
Qiziriq tumani bo'yicha tashabbusli byudjetlashtirish natijalari yuzasidan
MA’LUMOT
  2024 yil  01 iyгl
T/r Ko‘rsatkich nomi Summa
(mln so‘m)
1. Yil (chorak) boshiga qoldiq 1739,6
  Shundаn avvalgi avvalgi mfvsumlardag'olibbolgan loyihalaruchunajratilgan mablag' 0
2. Hisobot dаvridа "Fuqагоlаr taslrabbusi jatng'armasi"ga o'tkazilgan nrablag' 9812,8
3. Fuqaro1аr tashabbusi jamg'аrпrаsidan tadbiгlarrri rno1iyalaslrtirish uchun
yo'naltirilgan.
11336,1
3.1. Baictrilgaп ishlar uсhttп hisclbvuraq/arclctп tпoliyalashtirilяctп mablаg 3948,9
3.2. Hisobvarаqlardagi qoldiq 7387,2
4 Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘ 216,3
           
           
Т/р Bajarilgan tadbirlar nomi Moliyalashtiril-gan takliflar soni  ko‘rsatkichlar
o‘lchov birligi miqdori sariflangan mablag‘lar
1. Hududiy ichki yo‘llar 4 umumiy uzunligi   100,9
2. Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash 1 soni   6,9
3. I\4aktabgacha ta'linr
tashkilotlarini ta'nrirlash va jihozlash
  soni    
4. Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash 4 soni   2988,6
5. Boslrqa ijtimoiy soha
muassasalaгini ta' mirlash va jihozlash
  umumiy uzunligi    
6. Ichimlik suvi taminotini yahshilash   soni    
7. Transsformator , ustun va simlarni almashtirish   umumiy uzunligi, soni    
8. Hududlarnitartibgakeltirish(obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)   tadbirlar soni    
9. Boshqa tadbirlar 1 soni   852,5
Jami: 10 Х Х 3 948,9
           
           
   Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni     
  qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari :   U.Panjiev
           
  Qiziriq tuman Iqtisodiot va moliya bo‘limi boshlig'i v.v.b: E.Xudoyqulov

Izoh qoldirish

Ro`yxatdan o`tish
1 ta foydalanuvchi hozir saytda
Sayt haqida firingiz?

Ўзбекистон Республикаси герби    Ўзбекистон Республикаси байроғи   Ўзбекистон Республикаси мадҳияси